Vámügyintéző

 Vámügyintéző szakképesítés (04115001)

óraszám: 580 óra

A képzés célja:

A külkereskedelmi áruforgalomhoz kapcsolódó vámtevékenységet végző ügyintézők nagyon széles spektrumú feladatokat látnak el, a vámkezelések végrehajtásától, a hatósági ellenőrzésekben való közreműködésen át, a vámoptimalizációs javaslatok kialakításban való közreműködésig és a gazdasági partnerekkel való kapcsolattartásig. Emellett komoly gazdasági értéket teremt a vámszakmai ismeretek tudatos alkalmazása az optimális beszerzésekkel elérhető nyereséggel, a vámhatóságok minősített ügyfeleiként megszerezhető egyszerűsítések előnyeivel. Munkájuk segíti a nem ellenőrzött ellátási láncokban szállított áruk termékbiztonsági- és közegészségügyi kockázatainak felmérését is. A vámmunkában használt váminformatikai rendszerek alkalmazása jelentősen gyorsabb és pontosabb tevékenységet követelnek meg a gaz- 15/19 dálkodóktól az unió pénzügyi érdekeinek védelme, a termékbiztonság és a terrorizmus-elleni fellépés biztosítása érdekében. Hazánk geopolitikai adottságainak valódi kihasználását jelentő logisztikai fejlesztések megvalósításához is közvetlenül kapcsolódik vámszakmai tudás. Minden olyan vállalkozás, amely árut exportál vagy importál, a vámszakmai tevékenységhez vagy saját maga alkalmaz vámszakembereket, vagy vámközreműködők munkáját veszi igénybe.

A vámügyintézői tudása alkalmassá teszi a munkavállalót, az Európai Unió (EU) és a harmadik országokkal folytatott áruforgalom kapcsán felmerülő vámügyi feladatok ellátására, amelynek alapját a Kereskedelmi Vámtarifa szerinti árubesorolás, illetve a vámigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó uniós és hazai vámjogszabályokban meghatározott kötelezettségek jelentik. Kompetencia birtokában a vámügyintéző a jogszabályoknak megfelelően kezeli az elektronikus vámrendszereket az engedélyezési és vámkezelési tevékenysége során, eleget tesz az iratés okmánymegőrzési kötelezettségének. Feladatainak ellátása során hazai szinten kapcsolatot tart a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) vámszerveivel, a kereskedelmi engedélyezési hatóságokkal, a termékbiztonsági előírások teljesítését ellenőrző hatóságokkal. Közreműködik a vámellenőrzések végrehajtásában, eleget tesz a kereskedelmi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeknek. A vámügyintézői szakképesítéssel rendelkező személy képes az EU integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerének (TARIC) rendszeres és rutinjellegű használatára. Képes továbbá a vállalati vámszoftver rendszeres és rutinjellegű használatára, ismeri a vámok, a vámjellegű kereskedelempolitikai intézkedések, és tarifális vámkedvezmények rendszerét, illetve ezekhez kapcsolódóan az áruk származására vonatkozó szabályokat. Elvégzi a vámkezelés során az import vagy export forgalomhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a vám és adóbiztosítékok alkalmazásához szükséges számítási műveleteket, a vámérték szabályok ismerete és alkalmazása segítségével.

Közreműködik a vámügyi engedélyezési feladatok ellátásában, használja a különböző uniós engedélyezési informatikai rendszereket és ez elektronikus ügyintézéshez szükséges felületeket. Ismeri és alkalmazza az áruszállításhoz, szállítmányozáshoz kapcsolódó okmányokat és az INCOTERMS 2020 szabályait. Összegyűjti és nyilvántartja a vámügyi feladatok ellátásához szükséges adatokat, képes a termelési- és kereskedelmi ügyleteket érintő optimális

A képzés haladásának ütemezése:

Intenzitás: heti 2x (péntek, szombat) napi 4-6 óra

Oktatási forma: online/kontakt

A képzés helyszíne: DSZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum, 4026 Debrecen, Piac utca 8.

Bemeneti feltétel:

Iskolai végzettség: középfokú végzettség + szakmai előképzettség

Pénzügyi-számviteli ügyintéző – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0411 09 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) VAGY 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szakmai gyakorlatot az alábbiak szerint igazolja: - időtartama legalább egy év, amely egybefüggő időtartam és nem számít bele a GYED, a GYES illetve a tartalékos katonai, valamint polgári szolgálati ideje, - vámhatóságnál vagy vámügyi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél (vámügynökség, vámtanácsadás, szállítmányozás, export / import tevékenység) teljesített, - az eltöltött gyakorlati időt hitelt érdemlően igazolja; a szakmai gyakorlat igazolás tartalmazza a szakmai gyakorlat idejét, szakmai gyakorlat területét, valamint a betöltött munkakört, - a szakmai gyakorlat abban az esetben tekintendő igazoltnak, ha a) Vámügyintéző, vámkezelő vagy vámadminisztrátor munkakörben került foglalkoztatásra vagy b) Vámhivatal hivatalos állományának tagja és vámügyi munkatevékenységet végzett c) Vámügyi munkatevékenységet végzett

Bemeneti feltétel továbbá: amennyiben a jelentkező Pénzügyi-számviteli ügyintéző – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0411 09 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel nem rendelkezik, 1 év szakmai gyakorlat igazolása szükséges a fentebb ismertetett módon

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat nem szükséges

Egyéb információk:

A képzés a résztvevő számára ingyenes.

(a szükséges szakmai anyagot a képző biztosítja)

A képzésen a megengedett hiányzás az összes óraszám 20 %-a

Képzés elvégzését igazoló dokumentum: Tanúsítvány

Csatlakozási lehetőség, a tanfolyam kezdésének első napját követő egy hét.

minimális csoportlétszám: 12 fő

Programkövetelmények

Jelentkezem

Részletes tájékoztatás:
DSZC Ügyfélszolgálati Iroda
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 30 132 72 76

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot