Az első magyar Tripartitum

Werbőczy István (1460 k.–1541, ítélőmester, 1525-ben nádor, 1526-tól I. János király kancellárja) Tripartituma, azaz Hármaskönyve a magánjogot, a perjogot és a kiegészítő szabályokat tárgyalta. A joggyűjteményt az országgyűlés megtárgyalta és elfogadta. II. Ulászló király 1514-ben megerősítő levéllel is ellátta, ám végül nem szentesítette. Werbőczy a Bécsben, 1517-ben latinul kinyomtattatott Tripartitumot megküldte a vármegyéknek és a bíróságoknak, a rövid és lényegre törő gyűjtemény elterjedésének így nem lehetett gátat szabni. A Tripartitum és a benne lefektetett szokásjog határozta meg a magyar joggyakorlatot bő három évszázadon keresztül, egészen az 1848-as polgári átalakulásig. A királyi Magyarországon élő nemzetiségek számára németre és horvátra is átültették.

Az első kivonatos magyar nyelvű fordítását Weres Balázs Bihar vármegyei jegyző, váradi főbíró készítette el, hozzájárulva a jogi műnyelvünk kialakulásához. Weres szövege 1565-ben jelent meg Debrecenben, a Hoffhalter Rafael vezette városi nyomdában. Vörös-fekete kétszínnyomatú címlapján díszes keret fogja közre a cím szövegét. Az oromzaton főnixmadár, oroszlán, angyalok és sasok, az oszlopok törzsén az igazságosság római istennőjének (Iustitia) balra kardot, jobbra mérleget tartó kettős alakja látható. Alul kartusba foglalva a kiadás adatait olvashatjuk. Címlapján Ézsaiás próféta könyvének latin nyelvű részlete figyelmeztet a törvények megtartására:

„Ezt mondja az Úr: Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan, mert hamarosan eljön szabadításom, és nyilvánvalóvá lesz igazságom. Boldog az a halandó, aki így cselekszik, az az ember, aki ehhez ragaszkodik.” (Ézs 56,1–2)

Az 1561-ben alapított városi nyomdában addig jórészt református teológiai kiadványok jelentek meg, elsősorban Melius Juhász Péter (1536?–1572) munkái. A Tripartitum kiadása mögött üzleti szempontok állhattak, a népszerű jogi kiadvány biztos bevételt jelentett. Werbőczy joggyűjteménye még kétszer megjelent Debrecenben: 1611-ben lipsiai Rheda Pál, 1639-ben Fodorik Menyhért adta ki latin–magyar szöveggel.

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot