Ideiglenes felvételi rangsor

Kedves Diákok! Kedves Szülők!

Az alábbiakban megtalálják az ideiglenes felvételi rangsorokat tanulmányi területenként:

 A középfokú iskola igazgatója a jelentkezők listájának felhasználásával tanulmányi területenként elkészítette az ideiglenes felvételi rangsort.

 A rangsorolás során kétféle döntés születhet: 

  • vagy sorszámot kap a tanuló ( A sorszám kifejezi a középfokú iskola felvételi szándékát, és egyben a sorszámmal az adott tanulmányi területen rangsorolja is a tanulót az iskola.)
  • vagy elutasítást. (Az elutasítással azt fejezi ki az igazgató, hogy a felvételre jelentkező nem teljesítette a felvétel iskolai követelményeit, és még abban az esetben sem kívánja felvenni, amennyiben a felvehető tanulói létszámot nem sikerül betöltenie.)

Az intézmény igazgatója tehát saját hatáskörben dönt a jelentkezők felvételéről [Nkt. 50. § (1), Szkt. 54. § (1]. 

A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell elkészíteni, valamennyi, az adott tanulmányi területre jelentkező feltüntetésével. A jegyzék a jelentkező azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.  Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett a felvételi kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával kell beírni.

 Abban az esetben, ha két vagy több jelentkező a felvételi eljárás során azonos pontot kapott, akkor az EMMI rendelet 40. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. A felvételi eljárásban a rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járási területen található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet a középfokú iskola pedagógiai programjában kell szabályozni.  

Módosítási időszak:

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell kitölteni és postázni a Hivatalba (az adatlapon látható postázási címre). A módosításra a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben van lehetőség 2021. március  23-án és 24-én a felvételi lapok kitöltésével megegyező módon, azaz: 

  • az általános iskola 8. évfolyamán tanulók, akiknek felvételi lapjait az általános iskola készítette el, a módosítást a tanuló általános iskolájában végezhetik el. 
  • a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezők, valamint azon 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők, akik egyénileg nyújtották be a felvételi dokumentumokat, az egyéni jelentkezés módjára vonatkozóan a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) − a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Aktuális beiskolázási időszak (2020/2021. tanév) menüpont alatt – nyilvánosságra hozott módon végezhetik el.  

A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt. Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! 

A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. A jelentkezések módosítását (a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módosítási időszakban) csak a KIFIR rendszerben lehet elvégezni, majd a módosítást követően a módosító tanulói adatlapot ki kell nyomtatni és célszerűen könyvelt postai küldeményként postára kell adni a módosító adatlapon megtalálható címre.  

A módosító időszak után az iskola igazgatója elkészíti a módosított rangsort 2021. április 14-ig, majd megküldi a Hivatalnak.

 A Hivatal az ideiglenes felvételi rangsorok és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján megállapítja, hogy melyik tanulót melyik középfokú iskolába és melyik tanulmányi területre vették fel (ez az egyeztetett felvételi jegyzék).  A középfokú iskolák 2021. április 23-áig megkapják a Hivataltól az egyeztetett felvételi jegyzéket. A felvételire jelentkező minden tanulónak a jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére 2021. április 30-áig minden olyan középfokú iskola írásbeli értesítést küld, ahová jelentkezési lapot adott be.

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot