A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatairól

Kedves Szülők, kedves 8. osztályos Diákok!

 

Lehetőség a kijavított feladatlapok megtekintésére:

2020. január 21. (kedd) 10.00 – 18.00 óráig az iskolában a földszinti 17. teremben

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

Észrevétel benyújtásának határideje:

  1. január 22. (szerda) 16.00 óráig az iskolában az igazgatóhelyettesi irodában

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt − egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

Értékelő lapok átvétele:

A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az Értékelő lapon állapítja meg.

Kérjük a diákokat, hogy legyenek szívesek 1 db felbélyegzett - gondviselő és a tanuló nevére egyaránt megcímzett - válaszborítékot az írásbeli felvételi vizsgára/dolgozat megtekintésre magával hozni. Az eredményeket részükre postán küldjük meg.

Aki nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, az az értékelőlapot átvenni személyesen január 29-én 8.00 – 16.00 óra között tudja az iskolatitkáriban.               

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Dr. Tóth László Tamásné

                                                                                                                                                                                                                                                                                      igazgató

Központi írásbeli vizsga eredmények .pdf

 

matek dia

 

 

magyar dia

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot