„Pénzbook” Facebook-oldal logótervezési pályázat.

„Pénzbook” Facebook-oldal logótervezési pályázat

PÉNZBOOK·2018. AUGUSZTUS 21., KEDD

Bevezető

A Pénziránytű Alapítvány (továbbiakban: „Kiíró”) küldetése, hogy segítse az egyének és a családok felelős, megalapozott anyagi döntéseit, és szemléletformáló programjai eredményeként javuljon a lakosság pénzügyi tudatossága.

Az Alapítvány elsősorban köznevelésen belüli pénzügyi-gazdasági ismeretterjesztő programokkal – tankönyvfejlesztés, kiadványok készítése, tanár-továbbképzés, iskolahálózatok működtetése, témahét szervezése – kívánja ezt a célt elérni.

A középiskolák és általános iskolák számára létrehozott iskolahálózatok célja, hogy hosszabb távon hozzájáruljanak az intézmények közti kapcsolatok és a pénzügyi tudatosság témájához kötődő párbeszéd kialakulásához. Ezt a célkitűzést segítik a hálózati konferenciák, workshopok, valamint pályázatok, versenyek, játékok.

A pénzügyi ismeretterjesztéshez és szemléletformáláshoz kapcsolódó üzeneteket az Alapítvány aktívan és közérthető módon kívánja megosztani az általános és középiskolás, fiatal felnőtt korosztállyal. Az ismeretterjesztésben aktív szerepet szánunk a modern és hatékony kommunikációs eszközöknek és csatornáknak.

A Pályázat célja

A Pénziránytű Alapítvány „Pénzbook” Facebook-oldal logótervezési pályázatának (továbbiakban: „Pályázat”) célja az Alapítvány középiskolások részére indított Facebook-oldalának, a Pénzbooknak (https://www.facebook.com/penziranytu.penzbook) az oldalt reprezentáló és megkülönböztető a Facebook profilképben megjelenő logójának tender útján történő kiválasztása. A Pénzbook oldalon a középiskolások számára mindennapi pénzügyi tanácsok, pénzzel kapcsolatos érdekességek, játékok, feladványok jelennek meg, valamint az oldal hírt ad a Pénziránytű Alapítvány diákokat megcélzó kampányairól, versenyeiről, híreiről is.

A Pályázat témája

A pályázat témája a Pénzbook Facebook-oldal logójának megtervezése. Egy figyelemfelkeltő, ötletes, ízlés- és színvilágban a fiatalokat, középiskolásokat megszólító, letisztult, elektronikus és nyomtatott formában is használható logótervet várunk, amely kifejezi az oldal célját (lásd A pályázat célja részben leírtakat).

A pályamunkával szembeni elvárások:

- lehet betűlogó, embléma vagy akár ezek kombinációja is

- színvilága a célcsoportot szólítsa meg (szabadon eltérhet a Pénziránytű Alapítvány arculati színeitől)

A Pályázat díjazása

A zsűri által megfelelő színvonalúnak értékelt pályamunkát benyújtók közül a nyertes 1 db Wacom Intuos Pro Medium PTH-660 típusú digitális rajztáblát kap. Amennyiben a pályamunkák nem felelnek meg az elvárásoknak, a Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy meghosszabbítsa a pályázatot.

A Pályázat kiírója

Pénziránytű Alapítvány (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)

Pályázati feltételek

1. A pályázók köre

A pályázaton a 2018/19-es tanévben általános vagy középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező magyarországi diákok vehetnek részt. A pályázatra egyéni pályamunkával lehet jelentkezni. Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

2. A jelentkezés feltételei

A pályázó teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.

A Kiíró azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a fenti feltételeket teljesítik.

3. A pályázati anyag tartalma

A pályaműveket nagy felbontású kép (jpg kiterjesztés) vagy vektorgrafikus formátumban (eps vagy ai kiterjesztés) várjuk, egyenként maximum 10 MB méretben.

4. A Pályázat kezdete

A pályaműveket a Pályázat 2018. szeptember 1-ei indulásától kezdve lehet megküldeni.

5. A Pályázat beküldési határideje és módja

A pályázati anyagot a pályázóknak az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell elküldeni a kitöltött és aláírt Pályázati adatlap, melynek része a kitöltött Nyilatkozat, csatolásával, elektronikus formátumban. Amennyiben releváns (18 évnél fiatalabb pályázó esetén), a Nyilatkozatokat a pályázó törvényes képviselője, szülője adja meg. A befogadásról 5 munkanapon belül visszaigazolást küldünk, a Pályázati adatlapon megadott email címre. A Pályázók a Nyilatkozatok, a Pályázati adatlap, valamint a pályázati anyag teljes körű, hiánytalan megküldésével tudnak részt venni.

Ha ezen idő elteltével a Pályázó nem kap visszaigazoló e-mailt, pályázatát újra el kell küldenie.

A pályázatok e-mailben való beérkezésének határideje: 2018. október 31., de a Kiíró fenntartja a jogát, a pályázat határidejének meghosszabbítására.

6. A pályázatok elbírálására vonatkozó információk

Valamennyi beérkező, érvényes pályázat zsűrizését a Pénziránytű Alapítvány munkatársai végzik. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a zsűri megfelelő pályamunka hiányában nem hirdet nyertest.

A zsűrizés szempontjai:

a) formai követelményeknek való megfelelés

b) illeszkedése a Kiíró küldetéséhez, céljaihoz, imázsához

c) eredetiség, egyediség

d) felhasználhatóság

Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: A Pályázat lezárását követő 14. nap

A Kiíró a nyertest e-mailben értesíti.

A nyertest a Kiíró e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a pályázaton elnyert díj átadásának részleteiről.

A nyertes csak akkor jogosult a nyereményre, ha felhasználási szerződést köt a Kiíróval, ami szerint a nyertes pályamunkára vonatkozóan kizárólagos felhasználási jogot szerez a Kiíró bármilyen időbeli, területi, felhasználás módjára vagy mértékére vonatkozó korlátozás nélkül, valamint hozzájárul, hogy nevét és FB profilját, valamint a nyeremény átadásáról készült fotókat a Kiíró nyilvánosságra hozza. Továbbá a nyertes beleegyezik, hogy a Kiíró a pályaművet tovább módosítsa, feldolgozza.

A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az eredményhirdetés időpontját követőkövető 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Kiíró terhére nem róható fel, nem értékelhető. A Kiíró a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A programban résztvevők vállalják, hogy együttműködnek a Kiíróval annak érdekében, hogy nyereményük átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen.

A nyeremény másra át nem ruházható, és másra nem váltható. A nyereményhez tartozó SZJA és EHO fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének költségei – pl. esetleges utazási költség) a nyertest terhelik.

7. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni az iskolahalozat@pénziranytu.hu e-mail címen lehet.

8. Személyes adatok kezelése

Ahhoz, hogy a Kiíró le tudja folytatni a pályázatot, szükséges kezelnie a pályázó nevét, szüleinek, törvényes képviselőjének nevét, a pályázó korát, születési helyét, e-mail címét, valamint telefonszámát, amit a pályázathoz tartozó dokumentációkban adja meg a pályázó, illetve a törvényes képviselője. Ha külön hozzájárul a pályázó, illetve a törvényes képviselő, akkor arra is fogjuk használni a kapcsolattartási adatokat, hogy közvetlen megkeresés (direkt marketing) útján tájékoztassuk a Kiíró tevékenységéről.

Az adatkezelésnek három jogalapja van: a pályázaton való részvétel és a direkt marketing esetén a hozzájárulás, a nyertes pályázó részvétele kapcsán pedig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve a nyertes pályázóval kötött felhasználási szerződés szerinti kötelezettségek.

Az adatkezelés időtartama a pályázat lefolytatásával kapcsolatos adatkezelés esetén a pályázat időszaka, a nyertes pályázó esetében a számviteli törvényben meghatározott nyolc év, direkt marketing esetén pedig öt év vagy ha a pályázó tiltakozik az adatkezelés ellen vagy kéri az adatai törlését, akkor a tiltakozásig vagy törlésig.

A pályázónak a következő jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban:

- Kérhet tájékoztatást az adatkezelésről, valamint másolatot a kezelt személyes adatokról.

- Kérheti a hibásan nyilvántartott adatok helyesbítését.

- Kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását.

- Tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A fenti jogokat a 2016/679/EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) 15-18. cikkei tartalmazzák.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a pályázó a pályázat lefolytatása előtt kéri az adatok törlését, akkor azzal a pályázat visszavontnak tekinthető. A direkt marketing célú adatkezeléssel kapcsolatos törlés természetesen nem eredményezi a pályázat visszavonását.

A pályázóra vonatkozó személyes adatokat a Pénziránytű Alapítvány munkatársai ismerhetik meg.

Ha a pályázó úgy látja, hogy a felsorolt jogai sérülnek, panasszal fordulhat a Pénziránytű Alapítvány adatvédelmi felelőséhez, vagy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://naih.hu

Ezen felül a pályázónak joga van arra is, hogy jogait az illetékes bíróság előtt érvényesítse.

9. Egyéb feltételek

A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. A pályázók a pályázat beküldésével a részvételi szabályzat valamennyi feltételét elfogadják.

A Pénziránytű Alapítvány a pályázat nyertesével felhasználási szerződést köt a logót érintő szerzői jogi kérdések rendezésére.

A Pénziránytű Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő részéről a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy tudomást szerez arról, hogy nem a saját pályaművét küldi be, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből.

A Pénziránytű Alapítvány a pályázat időtartama alatt fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására, ill. kiegészítésére.

2018. július 31.

Pénziránytű Alapítvány

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot