Letöltések

A középiskolai felvételi eljárás hivatalos végeredménye szakmacsoportonként:

Az eredményről az iskolák április 30-ig küldik meg az értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.A döntés ellen a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező törvényes képviselője a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet érdeksérelemre vagy jogszabálysértésre hivatkozással a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére címezve (1437 Budapest, Pf: 760.) a Debreceni Szakképzési Centrumhoz (4030 Debrecen, Fokos u. 12.) kell benyújtani. A jogorvoslati kérelmet az erre rendszeresített nyomtatvány felhasználásával kell elkészíteni. A jogorvoslati nyomtatvány letölthető honlapunkról. A jogorvoslati kérelemhez csatolni kell a szakképző iskola felvételt elutasító döntését. A jogorvoslati eljárást a fenntartó 2019. június 1-ig folytatja le. 

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot